انگیزه بگیرید :: پانیذ


انگیزه بگیرید

درخواست حذف این مطلب

درماندگی آموخته شده: چرا انگیزه خود را از دست می دهیم؟ نظریه درماندگی آموخته شده نخستین بار توسط مارتین سلیگمن مطرح شد. مارتین سلیگمن یکی از نظریه پردازان بزرگ معاصر است. از جمله مهمترین نظریات او که سبب شهرتش شد نظریه درماندگی آموخته شده است که در زیر به توضیح آن می پردازیم.
درماندگی آموخته شده نظریه درماندگی آموخته شده سلیگمن و همکارانش در آزمایش های خودشان یک گروه از سگ ها را در قفسی گذاشتند که نمی توانستند از آن فرار کنند و از طریق دستگاه برقی به آن ها شوک می دادند. آن ها سپس دریافتند که حتی در شرایطی که سگ ها می توانستند از شوک بگریزند، به جای گریختن، درمانده وار دراز می کشیدند. در مقابل سگ هایی که اصلاً در معرض شوک قرار نگرفته بودند، بعد از این که یاد گرفتند راه گریزی وجود دارد از آن استفاده د. سلیگمن و همکارانش این شرایط را درماندگی آموخته شده نامیدند.
درماندگی آموخته شده درماندگی آموخته شده حتی در برخی از فرهنگ ها مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال در کشورهای جنوب شرق آسیا برای تربیت فیل از این روش استفاده می شود. به این صورت که در ابتدا پاهای فیل را با طناب های محکمی می بندند و فیل پس از تلاش بسیار می فهمد که نمی توان آن ها را کرد. پس از آن فیل را با یک نخ نازک که به سادگی می شود می بندند اما فیل هیچ وقت سعی نمی کند این طناب را کند. درماندگی آموخته شده در شرایط درماندگی آموخته شده فرد هیچ تلاشی از خود نشان نمی دهد چرا که تلاش های قبلی او ناکام بوده است. سلیگمن این توجیه را به افراد افسرده نیز نسبت داد. طبق توجیه سلیگمن بی تفاوتی و نافعالی که افراد افسرده نشان می دهند، نشانه های رفتاری درماندگی آموخته شده هستند. افراد این نشانه ها را در واکنش به تجربیات قبلی نشان می دهند که در آن ها، دیگران باعث شدند احساس کنند قدرت کنترل سرنوشت خودشان را ندارند.
درماندگی آموخته شده سلیگمن و همکارانش در سال های بعد در نظریه درماندگی اموخته شده تغییراتی ایجاد د. جمع بندی مجدد نظریه درماندگی آموخته شده به گونه ای که قابل اطلاق به انسان باشد، حاکی از ان است که متعاقب رویدادهای ناگوار خارجی، توجیهات علی درونی به وجود می آیند که سبب از بین رفتن عزت نفس می گردند. بنابراین در مدل تجدید نظر شده این نظریه بر نقش انتساب ها تأکید می شود. انتساب ها توجیه اتفاقاتی است که برای افراد روی می دهند. افراد افسرده وقتی با ش تی روبرو می شوند، انتساب های درونی، پایدار و کلی دارند، و این درحالی است که انتساب های افراد افسرده در مقابل ش ت ها بیرونی، موقتی و غیر کلی است. درماندگی آموخته شده برای ک ن یکی از کاربردهای نظریه درماندگی آموخته شده در زمینه ک نی است که فعالیت زیادی ندارند یا به قول معروف تنبل هستند. بیشتر این ک ن یاد گرفته اند که دیگران برای آن ها تصمیم بگیرند و رویدادهای مهم زندگی آنان توسط دیگران تعیین شده است. به همین دلیل این ک ن در مواجهه با شرایط مختلف دست از تلاش بر می دارند چرا که معتقدند تلاش آن ها تاثیری بر زندگی آن ها ندارد.